امروز پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸

خدمات مطالعه بازار

خدمات مطالعه بازار

یکی از مهمترین چالش ها در صادرات، اجرای پروژه های مطالعه بازار کشورهای هدف است. معمولا به دلیل گران بودن و یا تخصصی بودن، این فعالیت توسط تولید کنندگان صورت نگرفته است و لذا تولید کنندگان ما با بازارهای هدف آشنایی کاملی ندارند، این خدمات توسط بخش مطالعه بازار نمایشگاه به شرکت کنندگان ارایه می گردد.

طراحی سایت