امروز جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

خدمات مطالعه بازار

خدمات مطالعه بازار

یکی از مهمترین چالش ها در صادرات، اجرای پروژه های مطالعه بازار کشورهای هدف است. معمولا به دلیل گران بودن و یا تخصصی بودن، این فعالیت توسط تولید کنندگان صورت نگرفته است و لذا تولید کنندگان ما با بازارهای هدف آشنایی کاملی ندارند، این خدمات توسط بخش مطالعه بازار نمایشگاه به شرکت کنندگان ارایه می گردد.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصولات لبنی
کشور روسیه با در اختیار داشتن ۳% از کل بازار جهان یکی از بزرگترین وارد کنندگان محصول پنیر می باشد.
حجم واردات این محصول در روسیه در سال ۲۰۱۸ نزدیک به یک میلیارد دلار برآورد شده است
مرکزدائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصولات خرما
بازار ۲ میلیارد دلاری خرما در جهان، هند با حجم واردات ۴۰۰ هزار تن در سال بزرگترین شریک تجاری در ایران است.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصولات سیمان

حجم واردات سیمان در جهان ۶٫۵ میلیارد دلار میباشد.

عمان پنجمین وارد کننده سیمان در دنیا می باشد.

سهم بازار ایران از عمان کمتر از ۱ درصد میباشد.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصولات شامپو
حجم واردات شامپو در جهان ۵٫۵ میلیارد دلار میباشد.
ترکیه رقیب ایران در بازار ۹۰ میلیون دلاری عراق
صادرات ترکیه به عراق ۲۵ برابر ایران!!!

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازارمحصولات سیم و کابل مسی

حجم واردات سیم و کابل مسی در جهان ۲۰ میلیارد دلار میباشد.

که در این بازار هند بزرگترین واردکننده در دنیا است.

بیش از ۳۰% از محصولات مورد نیاز هند توسط امارات تامین می شود.سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز است.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

حجم واردات قیر نفتی در دنیا۲۴میلیارد دلار میباشد
که %۲۵ واردات توسط چین و هند انجام می شود.
سهم ایران از بازار چین کمتر از ۱ درصد!!!

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری
مرکزدائم صادرات و سرمایه گذاری
مرکزدائم صادرات و سرمایه گذلری

مطالعه بازار محصولات یخچال و فیریزر

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصولات لبنی

کشور روسیه با در اختیار داشتن ۳% از کل بازار جهان یکی از بزرگترین وارد کنندگان محصول پنیر می باشد.

حجم واردات این محصولات در روسیه در سال ۲۰۱۸ نزدیک به یک میلیارد دلار برآورده شده است.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصول زردآلو

حجم واردات زردآلو در دنیا ۸ میلیارد دلار است.

ایران در بین ۵ کشور اول دنیا در تولید این محصول می باشد.

سهم ایران از بازار جهانی فقط نیم درصد که بیش از ۸۰% صادرات صورت گرفته روی این محصول به کشور عراق بوده.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصول پياز
ميزان واردات سالانه پياز در دنيا بيش از ٣ ميليارد دلار است.

عربستان ، عراق و امارات جزء ۱۰ وارد کننده بزرگ دنیا روی این محصول هستند.

بيش از ١٠ درصد از واردات كل دنيا فقط توسط اين ٣ كشور انجام ميشود.
ايران ٩٣ درصد از بازار عراق را در اختيار دارد.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصول انگور

حجم واردات انگور در دنیا ۱۰ میلیارد دلار است.

روسیه بین ۱۰ واردکننده اول محصول انگور در دنیا می باشد ، حجم واردات این کشور بیش از۳۰۰ میلیون دلار است.

متاسفانه کشور شیلی با وجود فاصله ۱۰ برابری نسبت به ایران سهم بازار بیشتری دارد.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصول رب

میزان واردات این محصول در دنیا نزدیک به ۳ میلیارد دلار

عراق دومین وارد کننده بزرگ این محصول در دنیا است.

حجم واردات سالانه این محصول در عراق بیش از ۲۰۰ هزارتن

ایران و ترکیه ۸۰% این بازار را در اختیار دارند.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصول سیب

میزان واردات سیب در دنیا ۸ میلیارد دلار

روسیه و هند جزء ۵ کشور اول در واردات این محصول هستند.

مجموع واردات این دو کشور نزدیک به ۱ میلیارد دلار

با وجود اینکه سالانه حجم بسیار بالایی از این محصول در کشور فاسد میشود در بازارهای صادراتی موفق نبودیم.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار محصول عسل

میزان واردات سالانه عسل در دنیا ۲٫۵ میلیارد دلار است.

نزدیک ۴۰% از واردات این محصول فقط توسط دو کشور آلمان و آمریکا انجام میشود.

عربستان با حجم واردات ۷۷ میلیون دلار در سال بزرگترین کشور همسایه در واردات این محصول می باشد.

ایران در رتبه ۳۶ کشورهای صادرکننده عسل می باشد.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار در حوزه کشاورزی

اندازه بازارهای جهانی:

سیب ۸ میلیارد دلار ، پرتقال ۶ میلیارد دلار ، کیوی ۳٫۵ میلیارد دلار ، پیاز ۳ میلیارد دلار ، هلو ۲٫۵ میلیارد دلار

روسیه به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان محصولات کشاورزی در دنیا شناخنه میشود که در تمام محصولات مشخص شده جز۵ وارد کننده اول دنیا می باشد.

کل واردات روسیه روی فقط ۵ محصول مورد مطالعه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن معادل ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و ایران به عنوان یکی از نزدیکترین تامین کنندگان روسیه سهم چشم گیری از این بازار بزرگ ندارد.

طراحی سایت