امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
  • مرکزدائم صادرات وسرمایه گذاری
    قراردادبین مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری و کشور فیلیپین

دفاتراداری اختصاصی

دفاتراداری اختصاصی

تعداد محدودی دفتر اختصاصی برای تولید کنندگان تدارک دیده شده است که در صورت درخواست در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

طراحی سایت