امروز دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
  • مرکزدائم صادرات وسرمایه گذاری

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

برگزاری سیمنارها برای تولید کنندگان یکی از خدماتی است که در این مرکز به شرکت ارایه می گردد، امکان دعوت از مشتریان، سرمایه گذاران و نیز میهمانان جهت برگزاری سمینار در این مرکز وجود دارد.

طراحی سایت