امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
  • مرکزدائم صادرات وسرمایه گذاری
    قراردادبین مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری و کشور فیلیپین

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

برگزاری سیمنارها برای تولید کنندگان یکی از خدماتی است که در این مرکز به شرکت ارایه می گردد، امکان دعوت از مشتریان، سرمایه گذاران و نیز میهمانان جهت برگزاری سمینار در این مرکز وجود دارد.

طراحی سایت