امروز جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

برگزاری سیمنارها برای تولید کنندگان یکی از خدماتی است که در این مرکز به شرکت ارایه می گردد، امکان دعوت از مشتریان، سرمایه گذاران و نیز میهمانان جهت برگزاری سمینار در این مرکز وجود دارد.

طراحی سایت