امروز جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

ویترین های دائمی نمایش کالا و یا خدمات

ویترین های دائمی نمایش کالا و یا خدمات

برای نمایش صحیح کالا و یا خدمات تولید کنندگان و همچنین ارایه فرصت های سرمایه گذاری که نیازمند جذب سرمایه خارجی هستند، ویترین هایی در قالب های مختلف در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا بتوانند به صورت فیزیکی کالای خود را در معرض دید بازدید کنندگان داخلی و خارجی قرار دهند.

طراحی سایت