امروز یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Abgine Kavosh Pasargad

Abgine Kavosh Pasargad

5,0 rating based on 1,234 ratings

Abgine Kavosh Pasargad has been operating a coherent and active collection of medical_clothing in Tehran since the 1380, relying on specialized human resources and new systems to improve production technology. Today, this complex, with more than 70 staff, contributes to better serve the medical community.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت