امروز جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Automatic Hand Sanitizer Machine

Automatic Hand Sanitizer Machine

5,0 rating based on 1,234 ratings

Polycarbonated branding panel, washable and insistent on any damage. Electable panel for every organization brand or electable color for every order
AdaptivSensor with Automatic sensation. Manual time sprinkling_tuner, 0.2 to 2 second with automatic disrupter.
No error in Sprinkling with low and high light condition or polluted sensor. Stainless steel insistent disrupter. structure on
staining or any other damages
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت