امروز جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Viola Self watering

Viola Self watering

5,0 rating based on 1,234 ratings

Viola #Self_watering ceramic #pots make keeping moisture loving #plants such as #African_violets, simple and easy. With 2 separate pieces, one holds the #plant and is unglazed to allow water to slowly #penetrate through to #moisten the #soil, and the second, being the reservoir which holds the water.il, and the second, being the reservoir which holds the water.

.


Tel :

Mr Adibzadeh : 00989122034205

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت