امروز جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Fertilizer

Fertilizer

5,0 rating based on 1,234 ratings

The Satraplian Green Refining Company currently has a variety of products in its portfolio It has complete fertilizers as well as different wastewater treatment units. But specifically looking at building units Designed by the Satrap team to refine it as a viable alternative with unique benefits Introduce existing treatment plants to the market. Also working on introducing Struvite fertilizer to Market as well as farmers as a good alternative to existing phosphate fertilizers such as superphosphate Or triple phosphate.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت