امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

چگونگی تاثیر مطالعه بازار بر توسعه بازار صادرات شرکت های تولیدی

چگونگی تاثیر مطالعه بازار بر توسعه بازار صادرات شرکت های تولیدی

5,0 rating based on 1,234 ratings
مطالعه بازار

چگونگی تاثیر مطالعه بازار بر توسعه بازار صادرات شرکت های تولیدی

مطالعه موردی شرکت های ترکیه ای

ترجمه و تنظیم زیر نظر دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد

هدف از نگارش این مقاله، کمک به شرکتهای صادراتی جهت افزایش کارایی فعالیتهای صادراتی از طریق جمع آوری اطلاعات با الگوی صحیح و استفاده موثر از آن است. 

به طور مشخص موضوع تحقیق و تعیین تاثیر منابع اطلاعات صادرات، انواع اطلاعات، روش های تحقیق صادرات، شیوه ای است که در آن اطلاعات صادراتی به منظور اندازه گیری کارایی شرکت های صادراتی اعم از فروش های صادراتی، رشد صادرات و سود صادرات ، مورد استفاده قرار میگیرند.

مطالعه با تمرکز بر روی موضوعات و اهداف فوق در جهت آشکارسازی انها فرضیه هایی را مورد آزمون قرار می دهند پرسشنامه های ساختار یافته ای به ۳۵۰ شرکت صادرات فرستاده شد در نهایت ۱۰۲ پاسخ دریافت گردید.

یافته های مطالعه

برسی ها حاکی از آن است که شرکت ها اطلاعات صادراتی را از منابع مختلف جمع آوری کرده و از آن ها برای تقسیم کاری در جهت اهداف مختلف بهره می گیرند.

همچنین این مطالعه به طور واضح نشان داد که تفاوت های موجود منابع اطلاعاتی صادرات و انواع اطلاعات به کار گرفته شده و استفاده از این اطلاعات در تقسیم گیری ها تاثیرات متفاوتی بر کارایی صادرات، و یا عمدتا اندازه گیری فروش ، سهم بازار و سود بخشی آن دارد .

اگر چه از لحاظ ادبی برخی از مطالعات به طور حاضر بر تعیین، اکتساب و بهره برداری از اطلاعات صادراتی در سیستم مطالعاتی صادرات تمرکز می کند. با این حال عدم وجود عناصر مطالعاتی یکپارچه در سیستم بازاریابی صادرات و برسی اثرات سیستمی مطالعاتی بازاریابی صادرات شرکت ها بروی کارایی انها احساس میشود .

این مقاله تلاش میکند تمامی عناصر سیستم های مطالعاتی صادراتی را در یک مدل ارائه داده و اثرعناصر مطالعاتی صادرات را بر روی کارایی شرکت ها مورد آزمون قرار میدهد .

امید بر آن است یا فته های خاص از این برسی به مدیران و سیاست گذاران کمک شایانی نماید.

نکات کلیدی

صادرات ، تحقیقات بازاریابی ،کارایی شرکت های ترکیه

مقدمه:

بسیاری از محققان معتقدند که صادرات باعث تقویت سطح اشتغال ، در آمد ارز های خارجی ،توسعه صنعتی و شکوفایی ملی میشود و همچنین منجر به گسترش کارایی شرکت، سود آوری آنها ، افزایش حجم فروش و سهم بازار می شوند.

در حالیکه گسترش صادرات به طور خاص در کشور های توسعه یافته مورد توجه واقع شده است. تحصیل و به کار گیری روش های اتخاذ شده از جانب آنها شامل آژانسها و متد مختلف به طور خاص برای کشور های در حال توسعه همچون ترکیه حیاتی است. به دلیل اینکه  ترکیه دارای بخشهای تولیدی بالقوه مناسب برای صادرات است، توسعه صادرات به طور فزاینده ای در اقتصاد ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش صادرات منجر به سهولت در امر کمبود تجارت مستمر و کمک به بهبود دو بحران اقتصادی بزرگ پی در پی در نوامبر ۲۰۰۰ و فوریه ۲۰۰۱ فوریه شده است.

در سال ۲۰۰۶، ارزش کل صادرات ترکیه ۸۵٫۵۲۵ میلیون دلار بوده، در حالیکه ارزش کل واردات آن ۱۳۸٫۵۸۰میلیون دلار بوده و کسری تجاری معادل ۵۳٫۰۵۴ میلیون دلار را منجر شده بود، (موسسه آماری دولتی ترکیه ۲۰۰۷).

اطلاعات عنصر حیاتی در تصمیم‌گیری‌های بازاریابی صحیح است که به مدیران کمک می کند تا تغییرات بازار، طراحی استراتژی های بازاریابی مناسب به منظور پاسخ به تغییرات بازار، یافتن راه حل درست و منطقی برای مشکلات خاص بازاریابی و همچنین ارزیابی کارایی شرکت در بازار را پیگیری و دنبال می کند. توسعه اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری همزمان با گسترش بازارهای بین المللی قطعی تر مورد بررسی قرار می گیرند.

از این رو عملیات خارج از کشور به دلیل وجود محیط های تجاری ناشناخته، پارامترهای جدید، افزایش تعداد و ابعاد مشمول و امکان رقابت گسترده‌تر، حمل بر ریسک پذیری بالاتری هستند.

مجموعه‌ای از عوامل چون کیفیت بالا، تحویل به موقع، اطلاعات مرتبط با انتشار اطلاعات در سازمان و استفاده صحیح از آنها در ایجاد موفقیت شرکت‌های صادراتی در بلند مدت مشارکت دارند. این دال بر آن است که شرکت‌های صادراتی باید بازار محور و سازمانی یادگیرنده باشند و پاسخ به اطلاعات بازار به طور ویژه ای در مفهوم بازاریابی صادرات اهمیت دارند، در واقع جایی که تغییرات در محیط های کلان بازار سریع صورت می‌گیرد و در نتیجه نیاز به اطلاعات بازار و بهره برداری از آن را افزایش می‌دهد. مجموعه‌ ای شایسته همراه با استفاده از اطلاعات، عدم اطمینان ناشی از بازارهای خارجی را در فرآیند تصمیم‌گیری کاهش داده و توانایی شرکت را در مواجهه با فرصت ها و رفتارهای بازار صادرات و متعاقباً رقابت شرکت را توسعه می‌دهد.

از طرف دیگر اطلاعات بازار بین المللی مانع اصلی برای شرکتهای صادراتی و غیر صادراتی بوده است یا کمبود اطلاعات کافی در ارتباط با بازارهای خارجی یکی از رایج ترین دلایل اشاره شده به عنوان موانع صادراتی شرکت ها می باشد.

 پیشینه مطالعه

توانایی برنامه‌ریزی برای صادراتی موفق بستگی به جمع‌آوری اطلاعات مناسب و معتبر درباره بازارهای خارجی دارد، بدون درک عمیق از بازارهای خارجی شرکت ها در زمینه برنامه ریزی های بازاریابی صادرات توسعه نخواهند یافت. بنابراین آنها باید از سیستم‌های اطلاعاتی صادرات مناسب بهره بگیرند و این تمرکز بر چهار بعد تصمیم گیری، اکتساب، انتشار و بهره‌برداری از اطلاعات است. تصمیم گیری اطلاعات صادراتی با منابع اطلاعاتی صادرات مرتبط است. اطلاعات صادرات را می توان از منابع اطلاعاتی متفاوت کسب نمود. برخی از مطالعات روی منابع بازاریابی صادراتی، منحصراً ترتیب بندی شرکت های متصل به منابع اطلاعاتی یا سطح استفاده از آن منابع را مورد توجه قرار می‌دهد. سایر تلاش‌ها به منظور تشخیص ارتباط بین منابع و سازمان و متغیرهای بین المللی شدن انجام می‌گیرد. اکتساب این اطلاعات شامل تصمیم‌گیری درباره نوع اطلاعات آنها، و نیازهای شرکت برای تصمیمات بازاریابی صادرات است. برخی از مطالعات هم از مبداء شرکت های مطالعاتی صادرات و منحصراً نیازها و استفاده از آنها و همچنین ارتباط بین انواع اطلاعات صادراتی و سازماندهی شرکت ها و مشخصه های بین المللی شدن را بررسی کرده‌اند. تحقیقات بازاریابی صادرات، منبع دیگری از اکتساب اطلاعات صادراتی است که به یک برنامه‌ای سیستماتیک رسمی برمی‌گردد، که روشی علمی برای اکتساب عینی تر و هدفمند در زمینه ی اطلاعات بازاریابی صادرات است. مطالعات در مورد اینکه تحقیقات بازاریابی به طور قابل‌ملاحظه‌ای مرتبط با موقعیت شرکت در بازار است، بحث کرده‌اند برای مثال افرادی پی برده‌اند که سیستم اطلاعات بازاریابی کارآیی شرکت را گسترش می‌دهد، اگرچه به طور فزاینده‌ای بر قابلیت بازار موثر است. اطلاعات بازاریابی صادرات اغلب، معنی واژه تحقیقات بازاریابی و فهم بازار است، که شامل جمع آوری همه جنبه‌های اطلاعات می باشد.  اگرچه مجموعه اطلاعات مهم است، چگونگی استفاده از آن درون شرکت هم ارتباطی منطقی بین اکتساب اطلاعات و کارآیی شرکت دارد. سطوح بالاتر بهره برداری از اطلاعات جهت افزایش کارآیی شرکت مورد انتظار واقع شده از این رو شرکت ها یاد میگیرند که بطور موثر رقابت ها را مدیریت کنند و نیازهای مشتری درک کرده بازارهای مناسب را هدف بگیرند. سن و اطلاعات مورد استفاده در ادبیات تشخیص داده شده‌اند: مفهومی ابزاری ونمادین.

اطلاعات ابزاری به منظور نمایش برنامه‌های یافته های تحقیقات برای حل مشکلی خاص مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که مفهومی از اطلاعات به منظور توضیح و تفسیر روشنگری عمومی تر استفاده می کند. استفاده از اطلاعات نمادین به اطلاعات جزئی و تحریف شده به منظور اهداف ضروری سیاسی همچون قضاوت عملیاتی که قبلاً بر پایه غریزه و شهود اتخاذ شده اند و یا با دیدگاه مشروعیت بخشیدن برگزار شده اند، بر می گردد.

استفاده از اطلاعات ابزاری و مفهومی، منجر به بهبود کارایی شرکت می شود، اگرچه استفاده نمادین از اطلاعات صادرات روشی برای رشد شرکت است. پیشینه ادبی و تاریخی به این نتیجه رسیده است که تعداد اندکی از مطالعات اثر سیستم های اطلاعاتی صادرات را بر کارایی آن بررسی کرده‌اند، اگرچه بسیاری از مطالعات ارتباط بین ابعاد سیستم اطلاعاتی صادرات از سازماندهی شرکت ها و مشخصه های بین‌المللی آن را بررسی کردند.

بنابراین این مقاله تلاش می کند که اثر سیستم اطلاعات صادرات و سازماندهی شرکت ها و همین طور  مشخصه های بین المللی را که بررسی کرده‌اند،  بنابراین این مقاله تلاش می کند که اثر سیستم اطلاعات صادرات را بر میزان کارآیی آن در کشورهای در حال توسعه شناسایی کنند، مطالعه ارائه شده در این مقاله فعالیت های سابق انجام شده در پیشینه ادبی را یکپارچه ساخته و به طور خاص بر سبک تدریجی در تصمیم گیری، اکتساب و بهره‌برداری از اطلاعات صادرات در سیستم اطلاعات صادرات تمرکز کرده است. سپس اثر سیستم اطلاعاتی صادرات توسط تعدادی فرضیه های توسعه یافته ، از طریق تجدید نظر در پیشینه ادبی مورد آزمون قرار گرفته است، پیشینه ادبی تاثیر استفاده از منابع متفاوت در زمینه صادرات بر بهبود بخشی شرکت های صادراتی تاکید میکند.

برای مثال کاراساگی (۱۹۸۴) به طور واضح مشخص کرد که در مقایسه با همتای کمتر موفق در مسیر صادرات، صادرکنندگان موفق از محدوده وسیعی از منابع اطلاعاتی استفاده کرده‌اند. وی بیان کرد که صادرکنندگان فعال از منابع ثانویه بیشتر بهره برده‌اند و محدوده وسیعی از منابع را هم در اختیار داشته اند .یکی از مطالعات انجام شده در اس‌ام‌اس اطلاعات جمع آوری شده از بازارهای خارجی نسبت به بازارهای داخلی کارایی شرکت را بهبود می بخشند. بررسی های انجام شده توسط تعدادی از کارشناسان ارتباط مستقیم مثبت بین استفاده از فرکانسهای منابع اطلاعات صادرات و کارایی حاصل از آن در شرکت‌های بزرگ و متوسط را از طریق استراتژی رقابتی تایید کرد بنابراین فرضیه ذیل را می‌توان پیشنهاد نمود:

  • بین نرخ استفاده از منابع اطلاعاتی و اندازه گیری کارایی صادرات تحت نام های فروش صادرات، بازار صادرات، و سودآوری صادرات رابطه مثبت وجود دارد.

پیشینه این مطالعه اظهار می دارد که انواع متفاوتی از شرکت‌ها، گونه‌های متفاوتی از اطلاعات صادراتی را جمع آوری می کنند. برای مثال شرکت‌های کوچک تمایل دارند که نسبت به جنبه های متفاوت رقابتی و مشخصه‌های پیشینه از بازار صادرات علاقه‌مند شوند. در حالی که شرکت‌های متوسط، موانع بالقوه و اندازه بازار و معیارهای خریداران در زمینه صادرات را ترجیح می دهند.

در یکی از مطالعات انجام شده بر روی شرکتهای انگلیسی بین المللی مبتنی بر فناوری پیش رفته، به وجود تفاوتهایی بین شرکتهای صادراتی در حال استفاده از تمرکز بر بازار و گسترش استراتژیهای مرتبط با انواع اطلاعات مورد نیاز : اندازه بازار، نرخ رشد بازار، پیش زمینه اطلاعات سیاسی/اجتماعی در بازارهای خارجی، و همچنین توزیع / ذخیره امکانات در بازارهای خارجی پی بردند.

روش تحقیق: 

هدف و موضوع مطالعه  

هدف از این مطالعه کمک به شرکتهای صادراتی برای افزایش کارایی و عملکرد فعالیت های صادراتی شان از طریق جمع آوری اطلاعات صادراتی صحیح و استفاده موثر از آن است. به طور مشخص موضوع تحقیق تعیین تاثیر منابع اطلاعاتی صادرات، انواع اطلاعات، روش های تحقیق و سبکی است که اطلاعات در آن از طریق بنگاه ها با هدف اندازه گیری عملکرد بنگاه‌ها تحت نام‌های فروش صادرات، رشد صادرات و سود بخشی صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

نمونه و جمع آوری داده ها  

نمونه تحقیق شامل شرکت های تولیدی در منطقه اژه ترکیه است. این ناحیه دومین منطقه مهم ترکیه در مفهوم تعداد شرکت های تولیدی و حجم صادرات است. این منطقه ۲۰ درصد از کل مجموعه صادرات کشور و ۱۸ درصد از صادرات تولیدی را در بر می گیرد. در سال ۲۰۰۵، ۸۴ شرکت اژه‌ای به عنوان شرکتهایی موفق در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور را تشکیل می دادند. با توجه به این آمار مشخص می‌شود که مطالعه بر روی تحقیقات بازاریابی در این منطقه بینش بهتری را نسبت به موضوع فراهم خواهد آورد. 

اطلاعات مرکز ارتقاء صادرات ترکیه به عنوان مبنای تعیین غالب جامعه تحقیقاتی قرار گرفتند. بر اساس لیست مرکز ارتقاء صادرات ۳۵۰ بنگاه اژه ای که صادرات داشتند، تعیین شدند. و آزمون t مستقل برای تعیین چرایی وجود تفاوت های قابل توجه به این پاسخ و عدم پاسخ به بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفتند، هیچ تفاوت قابل توجهی تشخیص داده نشد. جدول ۱ مشخصات شرکت‌ها را نشان می‌دهد. 

شرکت های تولیدی چرم و پارچه و محصولات مرتبط ۳۸ درصد را تشکیل می دهند، محصولات غذایی و تنباکو ۱۵ درصد، محصولات شیمیایی پلاستیکی و اینترنت به استفاده از ایمیل به عنوان یک منبع اطلاعاتی شخصی منحصر شده است فراورده های نفتی ۱۴درصد نمونه را تشکیل می‌دهد.که در جدول شماره ۱ دیده می شود. تقریباً ۳۶ درصد شرکت‌های نمونه دارای یک تا ۴۹ و ۲۵ درصد آنها دارای ۵۰ تا ۱۴۹ کارمند بودند.  بر طبق سرشماری حاصل از سال ۱۹۹۷ در بخش‌های تولیدی شرکت‌ها تقریبا ۹۵ درصد شرکت‌های تولیدی کوچک یا متوسط همراه با تعدادی یک تا ۱۵۰ کارمند بوده اند. این مشخصه ها به طور قابل توجهی در مناطق مختلف ترکیه متفاوت نیست. صنایع صادراتی اصلی در ترکیه پارچه، غذا و ماشین آلات را شامل می‌شوند. بنابراین نمونه مورد مطالعه نماینده شرکت های تولیدی منطقه اژه ترکیه است. 

تکنیک نظرسنجی با این پرسشنامه پیش‌آزمون به کار گرفته شد. بخش اول پرسشنامه در ارتباط با موقعیت پاسخ‌دهندگان در شرکت و اطلاعات جمعیتی شرکت مانند سال های صادرات و تعداد مقصد های صادراتی بود. در بخش دوم پرسشنامه درباره استفاده از ۱۵ منبع اطلاعاتی صادرات سوالهای گزینه‌ای با مقیاس لیکرت مطرح شد که محدوده گزینه های آن بین ۱- هرگز تا ۵- همیشه رتبه بندی شده بود.  

در بخش سوم: پاسخ‌دهندگان سطح مورد نیاز انواع اطلاعات بازاری که صادرات را در پنج گزینه متعلق به مقیاس لیکرت و محدوده ۱-هرگز تا ۵- خیلی زیاد انتخاب می کردند. سوالات مرتبط با سطح استفاده از ابزارهای تحقیق بازاریابی صادرات مشمول بخش چهارم در ۵ گزینه از مقیاس لیکرت در محدوده ی ۱-هرگز تا ۵- خیلی زیاد رتبه بندی شده بود. 

و نهایتاً در بخش پنجم پرسشنامه شامل توضیحاتی در رابطه با چگونگی بهره وری شرکت از تحقیقات بازاریابی صادرات بود که نتیجه آن برای یک تصمیم گیری درست به وسیله ای مقیاس لیکرت در پنج گزینه در محدوده ۱- کاملاً مخالف تا ۵- موافق رده بندی شده بود. 

پاسخ‌دهندگان همچنین از مورد میزان ادراک آنان از موفقیت صادرات شرکتشان در سه سال آخر و در مقایسه با رقبای آنها در زمینه های فروش صادرات، سهم بازار و اصول بخشی از سوالاتی پرسیده شده، که با مقیاس لیکرت در پنج گزینه بین ۱-خیلی ضعیف تا ۵ خیلی خوب رده بندی شده بود. پرسشنامه بعد از مطالعه جزئی در پیشینه ادبی و همچنین بحث و بررسی با ۶ مدیریت صادراتی شرکت تهیه شد. 

یافته ها 

بر پایه میانگین رتبه بندی منابع اطلاعاتی استفاده شده شرکت‌ها عمدتاً اطلاعات صادراتی را از اینترنت دریافت می‌کنند. دومین منبع اطلاعاتی دریافتی در زمینه صادرات منحصر به مطالعات شرکتها برمی‌گردد. این در حالی است که مطالعات میدانی سومین منبع در میانگین رده بندی منابع اطلاعاتی هستند. ارتباط با تولید کنندگان و توزیع کننده ها چهارمین و پنجمین منابعی است که  عمدتاً به کار گرفته می شوند. از حیث نظر ارزش میانگین این رتبه بندی، مطالعات مشخص کرد که بنگاه های صادرات اژه ی ترکیه در استفاده از منابع اطلاعاتی مشخص تمایل بیشتری دارند تا اینکه فرآیند دریافت اطلاعات از یک منبع خارجی صورت پذیرد. 

اینترنت به استفاده از ایمیل به عنوان یک منبع اطلاعات شخصی منحصر شده است. رتبه بندی انواع اطلاعات صادراتی نشان می‌دهد که شرکت‌های ترکیه عمدتاً به کسب اطلاعات در زمینه فعالیت‌های تبلیغی در بازار نیازمندند دومین نوع اطلاعاتی مورد نیاز آنها، اندازه بازار است.  رشد بازار و حمل و نقل سومین و چهارمین نوع اطلاعاتی هستند که در رتبه بندی قرار می‌گیرند، به هر حال انواع اطلاعات در رابطه با فشارهای محیط کلان همانند شاخص های سیاسی و اقتصادی زیرساخت‌های کشور و غیره عواملی هستند که توسط صادرکنندگان جستجو می شود. رتبه بندی انواع تحقیقات بازاریابی صادرات

 ضریب همبستگیدرصد
تعداد کارمندان  
1-493736.3
50-1492625.5
150-4992524.5
500 +1413.7
جمع۱۰۲۱۰۰٫۰
سرمایه گذاری خارجی  
صفر۸۲۸۲٫۸
۱ درصد و بیشتر۱۷۱۷٫۲
جمع۹۹۱۰۰٫۰
مقصد های صادرات  
1-65352.0
17-132120.6
14 و بیشتر۲۸۲۷٫۵
جمع۱۰۲۱۰۰٫۰
بخش ها  
پارچه، چرم و تولیدات چرمی۳۸۳۷٫۳
محصولات فلزی فابریک، ماشین آلات و تجهیزات۱۲۱۱٫۸
شیمیایی، نفت و تولیدات نفتی و پلاستیک۱۴۱۳٫۷
محصولات غذایی و تنباکو۱۵۱۴٫۷
سایر صنایع۲۳۲۲٫۵
جمع۱۰۲۱۰۰٫۰
شدت صادرات  
1-19 درصد۳۲۳۱٫۴
۲۰-۴۹ درصد۲۲۲۱٫۶
۵۰درصد و بیشتر۴۸۴۷٫۱
جمع۱۰۲۱۰۰٫۰
مراحل بین المللی سازی  
تقاضای برگذاری منحصرجلسات خارج از کشور۸۷٫۹
 فعالیت مدیران در بهره گیری از فرصتهای مطالعاتی صادراتی۱۰۹٫۹
صادرات به کشورهایی دارای فرهنگ نزدیک به خود۷۶٫۹
صادرکنندگان با تجربه۳۸۳۷٫۶
اهمیت یکسان به همه بازار های جهانی۳۸۳۷٫۶

جدول۱- مشخصات شرکتهای مورد مطالعه

نشان می‌دهد که شرکتهای اژه‌ای ترکیه عمدتاً روش برآورد و نظرسنجی مشتریان را اتخاذ کردند. دومین روشی که مکرراً مورد استفاده قرار می‌گیرد مصاحبه ی رو در رو با مشتریان است. فراهم آوردن امکان بازدید و شرکت مشتری در نمایشگاه به ترتیب سومین و چهارمین تکنیک به کار گرفته شده در تحقیقات میباشد. صادرکنندگان متدهای تحقیقات بازاریابی رسمی مانند ارسال نظر سنجی آزمون بازاریابی را به کار نمی گیرند، انواع اطلاعات و تحقیقات بازاریابی در جدول ۲ و ۳ نشان داده شده است.

 قابلیت اطمینان مقیاس تهیه شده برای منابع اطلاعات صادرات از طریق ارزش آلفای کرونباخ اندازه گیری و برابر با ۷۷ درصد شد، که نشان دهنده یک ارزش قابل قبول است. تجزیه و تحلیل فاکتور با چرخش عامل ها به کار گرفته شده است. هدف از بکارگیری تحلیل عامل، کاهش تعداد زیادی از متغیرهای مستقل به تعداد کمتر و با معناتر در زیر مجموعه ای از گروههای عامل است. نتیجه تجزیه و تحلیل مفهوم اصلی چرخش عامل در جدول ۲ نشان داده شده است .طبق نتایج تحلیل منابع اطلاعات صادرات درس سرفصل گروه بندی می شوند: خارجی، داخلی و دیگران. 

تحلیل عامل که ۷/۶۲ درصد کل تغییرات در تغییر پذیری را نشان می دهد. همچنین قابلیت اطمینان انواع اطلاعات صادرات ۹۲ درصد بود، که نشاندهنده درصد بالایی می باشد بر طبق نتایج تحلیل فاکتور با چرخش عامل انواع اطلاعات در دو سرفصل به نام های انواع اطلاعات خاص بازار و محیط زیست کلان گروه بندی می شوند، تحلیل عامل ۹/۶۵ درصد از کل تغییرات را در تغییر پذیری نشان می‌دهد. نتایج این تحلیل مفهوم چرخش واریماکس در جدول ۲ نشان داده شده است. قابلیت اطمینان مقیاس آماده شده برای روش های تحقیق بازاریابی صادرات از طریق ارزش آلفای کرونباخ اندازه گرفته شده برابر است با ۵۸/۰ درصد که نشان دهنده ارزش پایینی است. نتیجه تحلیل مفهوم اصول چرخش واریماکس در جدول ۳ نشان داده شده است. بر اساس آنالیز نتایج تکنیک های تحقیقات بازاریابی به دو دسته گروه بندی می شوند: روش کمتر و بیشتر رسمی. تفسیر تحلیل عامل۷/۶۳درصد از کل تغییرات را نشان می‌دهد. 

این مطالعه اثر انواع اطلاعات صادرات، روش های تحقیق بازاریابی صادرات و استفاده از اطلاعات صادراتی در راه های صادراتی شرکت ها را با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه بررسی کرد. هم خطی در تجزیه و تحلیل رگرسیون زمانی که ارزشVIF کمتر از ۱۰ و ارزش تحمل بیشتر از یک دهم باشد مشکلی نیست. تطابق ضریب همبستگی بین منابع اطلاعات و فروش صادرات برابر است با ۳۶۸/۰٫ سود بخشی صادرات برابر با ۱۵/. است. مدل منابع داخلی اثر مثبت و قابل توجه روی اندازه اجرای صادرات دارند در حالی که در سایر منابع اطلاعاتی صادرات اثری قوی اما منفی روی اندازه گیری اجرایی صادرات دارند. 

بنابراین فرضیه ۱ تا اندازه قابل قبول است. کارشناسانی پیشنهاد داده‌اند که شرکتها با صرف زمان بیشتر و تلاش برای یافتن مشتریان خارجی از طریق اینترنت، کار با نماینده ها و مشتریان خارجی و یا نمایشگاه های تجاری کشورهای در حال توسعه می‌توانند صادرات خود را توسعه دهند.

تطابق ضریب همبستگی بین انواع اطلاعات صادراتی و فروش صادرات برابر است با ۴۳۵/. ، بین انواع اطلاعات و رشد ۳۳۴/. و بین انواع اطلاعات و سود بخشی صادرات ۲۵۰/. است. در این سه مدل اطلاعات مربوط به مشخصه های بازار اثری مثبت و قابل توجه در اندازه های اجرایی دارند،  در حالی که اطلاعات مربوط به مشخصه های محیط زیست های کلان اثری مثبت و قابل توجهی در میزان رشد و فروش صادرات دارند. برابر این جدای از اثرات اطلاعات در مورد قصه های محیط زیست کلان در سود بخشی و متغیرها فرضیه ۲ را می‌توان پذیرفت.

تطبیق ضریب همبستگی بین تحقیقات صادرات و فروش صادرات برابر است با ۴۶۷/.،  بین روشهای تحقیق و رشد برابر است با ۳۳۲/. وبین  روش های تحقیق و سود بخشی صادرات برابر ۲۰۷/. است.

روشهای تحقیقات بازاریابی صادراتمیانگیننظرات ۱                            2
 روشهای کمتر رسمی۴٫۱۳(۲)  
ملاقات با مشتریان۳٫۸۴(۳)۰٫۸۹۹ 
مصاحبه رو در رو با مشتریان و توزیع کنندگان۴٫۱۳(۲)۰٫۸۸۹ 
مصاحبه تلفنی با مشتریان و توزیع کنندگان۴٫۴۵(۱)۰٫۸۰۴ 
شرکت در نمایشگاهها۳٫۶۱(۴)۰٫۶۵۸ 
ملاقات با عوامل توزیع کننده۳٫۲۰(۵)۰٫۵۹۲ 
روشهای رسمی تر   
ملاقات با رقبا۲٫۳۴(۷) 0.753
آزمون بازاریابی۱٫۸۷(۸) 0.746
حضور در سمینارها۲٫۷۵(۶) 0.699
نظرسنجی۱٫۸۴(۹) 0.679
نکته: اصول مفهومی تجزیه وتحلیل، واریماکس آزمون کیفیت، چرخش در ۳ تعامل همگرا، ضریب α:۰٫۵۷۹، KMO: 0.738، تست بارلت : ۴۴۶٫۸۴۵، df: 36، p<0.001

جدول۳- تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر روشهای تحقیق بازار

تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که تحقیقات  کمتر رسمی ، اثر مثبت و قوی در میزان رای صادرات دارند. و تحقیقات  بیشتر رسمی اثری قابل توجه ولی منفی برای میزان اجرا دارند. طبق یافته ها فرضیه ۳ نسبتا قابل قبول است.

تطابق ضریب رگرسیون بین استفاده از اطلاعات بین شرکتها و فروش صادرات برابر است با ۳۸۹/.، بین استفاده از اطلاعات و رشد برابر است با ۲۶۲/.و بین استفاده اطلاعات وسودبخشی صادرات۱۹۱/. است. مدیریت پشتیبانی شده توسط تحقیقات بازاریابی از اثری قوی و مثبت بر فروش و صادرات دارند. تصمیمات صادراتی اصلاح شده هم اثر مثبت و قابل توجه بر فروش، رشد و سود بخشی صادرات دارند.

برخلاف انتظار، این مطالعه نمی تواند اثر استفاده از تحقیقات بازار را برای تصمیمات صادراتی در تمام اندازه ها ثابت کند بنابراین فرضیه ۴ نسبتاً قابل قبول است. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون در جدول ۵ نشان داده شده است.

نتیجه گیری

شرکت های صادراتی اژه ای ترکیه ای اطلاعات صادراتی را عمدتاً از منابع مشخصی همانند اینترنت، از طریق انجام مطالعات تحقیقات بازاریابی خود ،شرکت ماموریت های تجاری و ارتباط با توزیع کنندگان و تولیدکنندگان جمع‌آوری می‌کنند.

یو در سال ۲۰۰۰ بیان کرد که شرکت‌ها با صرف زمان و تلاش بر روی یافته‌های مشتریان خارجی از طریق اینترنت، کار با نماینده‌ها و مشتریان خارجی و یا نمایشگاههای تجاری کشورهای در حال توسعه می‌توانند اجرای صادرات را توسعه دهند.

همین طور توضیح داده شد که اینترنت به عنوان یک عامل موثر در بسیاری از نواحی بازاریابی بین المللی است. به ویژه اثری از این بر مدیریت اطلاعات دارد.

اینترنت می تواند ابزاری کافی برای هدایت داده‌های اولیه و ثانویه بازارهای جهانی باشد. به هر حال، این مطالعه این مسئله را پوشش نداده است که شرکت های صادراتی اژه ترکیه درک نمی کنند که سازمان های تجاری و حرفه‌ای مخصوصاً IGEME  ،که عامل اصلی حمایت صادرات است، منبع اصلی اطلاعات قلمداد می‌شوند. یافته های مطالعه انجام شده گویای این موضوع است که میزان آگاهی در استفاده از سرمایه‌های IGEME ،برای صادرات پارچه های ترکیه ای، در میان صادرکنندگان بسیار ضعیف است. همچنین مطالعات یکسان در این زمینه نشان داده است که آن دسته ای هم که نسبت بهIGEME  ،آگاهی دارند، نسبت به عدم ارائه این خدمات مفید در صنعت توسط سازمان ها شکایت دارند.

شرکت ها عمدتاً نیازمند اطلاعات برای ارتقاء اندازه بازار، نرخ رشد بازار، حمل و نقل و تطبیق کالا هستند. اطلاعات محیط همچون شاخص‌های فرهنگی، زیرساخت‌های بازار، شاخص های سیاسی و شاخص‌های اجتماعی نوعی از اطلاعات هستند که آنها در حداقل ممکن به آنها نیاز دارند که با یافته‌های مطالعات هارت شباهت دارد.

تکنیک های تحقیق بازار صادرات که عمدتاً توسط شرکت‌های صادراتی اژه‌ای ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، روش کمتر رسمی مانند مصاحبه ی تلفنی با مشتریان، مصاحبه رو در رو و یا ملاقات مشتریان می باشد. روش های  رسمی تر  همچون آزمون بازاریابی و ارسال نظر سنجی کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

و این موضوع را می‌توان با پذیرفتن این حقیقت که روش‌های کمتر رسمی به راحتی در دسترس هستند، و هزینه کمتری  هم برای شرکت‌ها دارند، توضیح دارد.

در حالیکه روشهای تحقیق بیشتر رسمی نیازمند منابع کارشناسی و مالی می باشند در این مطالعه اثر منابع اطلاعات صادرات، انواع اطلاعات، روشهای تحقیق بازاریابی صادرات و استفاده از یافته های تحقیق صادرات بر روی شیوه اجرای صادرات بنگاه‌ها تحت نام های: حجم فروش، رشد صادرات و سود بخشی با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت.

این مطالعه بر طبق تجزیه و تحلیل داده ها مشخص کرد که منابع داخلی اثر مثبت و قابل توجه بر میزان اجرایی صادرات دارند، در حالی که سایر منابع اطلاعاتی صادرات اثری قوی و منفی بر میزان اجرایی آن دارند. از طرف دیگر منابع اطلاعات خارجی هیچ اثری بر میزان اجرای صادرات ندارند.

توسط گروهی از کارشناسان بررسی شده است که اطلاعات یا از طریق بازدید بازارهای خارجی به دست می‌آید و یا توسط مدیران از طریق ارتباطات شخصی دریافت می‌شود و زمانی این اطلاعات جمع آوری می‌شود که، مشارکت در ماموریتهای تجاری تفاوتی را بین شرکت‌های پرسود و کم سود در بازارهای صادراتی ایجاد کند.

در این مطالعه بررسی شد که دریافت اطلاعات در مشخصه های بازار اثری قابل توجه و مثبت در میزان اجرای صادرات دارد، در حالی که اطلاعات در مورد مشخصه های محیط زیست کلان اثری مثبت و قابل توجه در میزان فروش، رشد و نه سود بخشی آنها خواهد داشت.

نتیجه حاصل از مطالعه هارت و  تزوکاس

نشان داد که نه اطلاعات جذابیت بازار و نیاز به تطابق ها هیچ کدام با سود بخشی و فروش صادرات مرتبط نیستند.

نتیجه تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که تحقیقات بازار غیر رسمی دارای اثری مثبت و قوی و تحقیقات رسمی تر  بازاریابی اثری قابل توجه ولی منفی بر اجرای صادرات دارند. به هر حال اگر چه مدیران در مطالعه متقاعد شدند که روشهای تحقیقاتی بیشتر رسمی اثری منفی بر اجرای صادرات دارند، ولی در مقایسه با انواع روش های غیر رسمی گران‌تر و نیازمند به کارشناسان هستند.

بنابراین عاقلانه آن است که روش های تحقیق بازاریابی کمتر رسمی در ترکیب با انواع بیشتر رسمی به منظور دستیابی به وسعت دیدی بیشتر در مورد بازارهای توسعه یافته خارجی مورد استفاده قرار بگیرند. در این مطالعه چگونگی تاثیر اطلاعات تحقیقی صادراتِ استفاده شده در تصمیم گیری و اجرای صادرات مشخص شد. بر طبق تجزیه و تحلیل، فعالیت مدیران پشتیبانی شده با تحقیق بازاریابی اثری قوی و مثبت بر فروش و رشد صادرات دارند، تصمیمات صادراتی اصلاح شده اثر قابل توجه و مثبت بر فروش و رشد صادارات دارند و برخلاف انتظار این مطالعه نتوانست اثر مثبت  یافته های تحقیق بازاریابی را بر میزان اجرایی و حسابداری صادرات ثابت کند.

مطالعات انجام شده توسط هارت و تزوکاس شامل فعالیت های مدیریتی پشتیبانی شده توسط تحقیقات صادرات است که منحصراً با فروش صادرات مرتبط است، در حالی که تصمیمات صادراتی اصلاح شده بر طبق تحقیقات صادرات با فروش و سود دهی صادرات مرتبط است، تحقیقات بازاریابی استفاده نشده به طور منفی با میزان اجرایی صادرات ارتباط دارد. و  از طرف دیگر آن ها دریافتند که استفاده از تحقیقات بازاریابی در تصمیم گیری صادرات منحصراً و به طور مثبت با  فروش صادرات رابطه دارد.

محدودیت ها و مسیر تحقیقات آینده:

این تحقیق دارای محدودیت‌هایی بود.اول اینکه این مطالعه حمل بر اجرای شرکت‌های منطقه اژه ی ترکیه بود. بنابراین نمی‌توان یافته‌های آن را به تمام شرکت‌ها تعمیم داد. برای درک بهتر فعالیت‌های تحقیقات بازاریابی در شرکت های صادراتی به عنوان یک کل واحد باید  مطالعات بیشتر در مناطق مختلف انجام گیرد. مطالعات آینده میتوانند اثر فاکتورهای مقدم در فعالیت های صادراتی همچون اندازه شرکت، صنعت، تجربه صادرات  و تعدادی از خدمات بازارها را جستجو کنند. ممکن است فعالیت های صادراتی بنگاه‌ها در طول زمان تغییر کند بنابراین مطالعات بیشتری برای پیگیری این تحقیقات در مکان بازار مورد نیاز است. یکی دیگر از چشم اندازهای با اهمیت تحقیقاتی که در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی صادراتی می تواند مورد آزمون قرار بگیرد، جستجوی تفاوت بین اجرای بالا و پایین صادرات توسط شرکتها در مکان بازار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت