امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

اخبار

بازدید های انجام شده در هفته های گذشته

بازدید های انجام شده از مرکز صادرات ◾معاونین محترم وزارت صنعت،معدن،تجارت به همراه مدیران سازمان. ◾معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو) و مدیران سازمان ◾ هیات دیپلماتیک…

اخبار

الگوی صحیح جذب سرمایه

الگوی صحیح جذب سرمایه بسیاری از کشورهای سرمایه پذیر در دنیا برای جذب سرمایه گذاران رقابت می کنند، سرمایه گذاران مقاصد خود را با استفاده از تکنیک های مقایسه ای…

طراحی سایت