امروز پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
  • مرکزدائم صادرات وسرمایه گذاری
    قراردادبین مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری و کشور فیلیپین

اخبار

اخبار

مطالعه بازار قیر نفتی

حجم واردات قیر نفتی در دنیا۲۴میلیارد دلار میباشد که %۲۵ واردات توسط چین و هند انجام می شود. سهم ایران از بازار چین کمتر از ۱ درصد!!!

اخبار

مطالعه بازارمحصولات سیم و کابل مسی

مطالعه بازارمحصولات سیم و کابل مسی حجم واردات سیم و کابل مسی در جهان ۲۰ میلیارد دلار میباشد. که در این بازار هند بزرگترین واردکننده در دنیا است. بیش از…

طراحی سایت