امروز پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

رنگ و رزین

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Multi Color Production

since 2002, using the experience and research of experienced engineers that they themselves are the founders of the company, this company has begun  multi color  production and by introducing new…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار رنگ صنعتی در روسیه

ارزش واردات رنگ های صنعتی در سال ۲۰۱۹ در دنیا بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار. روسیه جزئ ۱۰ کشور اول در واردات این محصول.ارزش واردات روسیه در سال ۲۰۱۹ بیش…

طراحی سایت