دبیر کمیته اقدام ارزی آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرات از تاریخ ۲۲فروردین ۹۷ و تعهدات ایفا نشده تا پایان فروردین ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری تعداد صادرکنندگان واجد تعهدات ارزی بیش از‌ ۱۰میلیون یورو را ۳۶۳صادرکننده اعلام کرد و گفت: این تعداد از صادرکنندگان ۱۱.۱ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که ۶۵درصد کل تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود: از مجموع این ۳۶۳صادرکننده، ۷۹واحد تولیدی و ۲۸۴واحد صادراتی غیرتولیدی بوده که در مجموع تنها یک درصد از مجموع کل صادرکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند.
قمری ادامه داد: از مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده این گروه ۲.۳ میلیارد یورو مربوط به واحدهای تولیدی ۸.۸ میلیارد یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی در ادامه افزود: از مجموع ۲۴۶۹۸صادرکننده ۲۴۳صادرکننده بین ۵ تا ۱۰میلیارد یورو تعهد معوق داشته‌اند که مجموعا ۱.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند.
وی خاطرنشان ساخت: بر اساس این گزارش ۷۰۰میلیون یورو از تعهدات ایفا نشده این گروه مربوط به واحدهای تولیدی و یک میلیارد یورو مربوط به واحدهای غیر تولیدی بوده و در مجموع۱۰درصد کل تعهدات ایفا نشده به این گروه اختصاص دارد.
قمری در پایان گفت: تعداد ۲۲۹۷۲صادرکننده با تعهدات حدود ۳۲میلیارد یورو، میزان ۳۰میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کرده‌اند که تنها ۱۱درصد از تعهدات ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالیست که ۵۱درصد از کل تعهدات ارزی مربوط  به این گروه است.

دیدگاهتان را بنویسید