معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آغاز تخصیص و پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در قالب سرمایه در گردش صادراتی و همچنین برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع ارزی این صندوق در قالب اعتبار خریدار و فروشنده در آینده نزدیک خبر داد .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آغاز تخصیص و پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در قالب سرمایه در گردش صادراتی و همچنین برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع ارزی این صندوق در قالب اعتبار خریدار و فروشنده در آینده نزدیک خبر داد .
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک با اعلام این خبر اظهار داشت: فرآیند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش ریالی بر اساس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی و ضوابط موجود یک فرآیند مستمر و لاینقطع بوده و لازم است از همکاری صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل قدردانی گردد.
وی افزود: با همکاری صندوق توسعه ملی، بانکهای عامل که از منابع ریالی صندوق در سال ۱۳۹۹ استفاده کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج ارزیابیهای انجام شده مبنای تخصیص اعتبارات ریالی در سالجاری به بانکهای عامل است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطر نشان ساخت: عملکرد بانکهای عامل بر اساس شاخص‌ها و مولفه های اثرگذار ارزیابی و رتبه بندی شده و این رتبه بندی مبنای تخصیص منابع ریالی سال‌جاری خواهد بود . همچنین بانکهای عامل موظفند بر اساس شاخص‌های اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران و اولویتهای کالایی و خدماتی معرفی شده منابع را اختصاص داده و صرفا پس از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان، نسبت به احراز اهلیت اعتباری و با نگاه تسهیلگری اقدام و در نهایت اعتبارات لازم را پرداخت نمایند .
پیمان پاک ادامه داد: منابع تخصیصی سال‌جاری صندوق توسعه ملی ۲۰۰۰میلیارد تومان بوده که با احتساب منابع بانکی اختصاص یافته از سوی بانکهای عامل، در مجموع ۴۰۰۰میلیارد تومان به صادرکنندگان اختصاص خواهد یافت ضمن آنکه با توجه به سپرده گذاری دو ساله صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل، مجموعه بانکی قادر خواهد بود منابع بیشتری را به صادر کنندگان اختصاص دهد .
وی در بخش دیگری از سخنانش استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی را با اهمیت توصیف کرد و با توجه به منابع پیش بینی شده در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، اضافه کرد: تلاش می شود تخصیص  این منابع در سالجاری با همکاری صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل در سالجاری صورت پذیرفته و بتوان با ابزارهای پیش رو از این اعتبارات به نحو بهینه استفاده نمود .
پمعاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان یادآور شد: ضوابط و فرآیندهای پرداخت این تسهیلات، به صورت رسمی به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد و تلاش خواهد گردید از این منابع به نحو بهینه استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید