مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست کمیته اقدام ارزی گفت: رویکرد آموزشی سازمان توسعه تجارت ایران، نقش به‌سزایی در تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان دارد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست کمیته اقدام ارزی گفت: رویکرد آموزشی سازمان توسعه تجارت ایران، نقش به‌سزایی در تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری برگزاری ۲۰ وبینار آموزشی در حوزه ایفای تعهدات ارزی و آموزش بیش از ۱۰۰۰صادرکننده در سراسر کشور را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: در این دوره‌ها ضمن تشریح بسته سیاستی برگشت ارز سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷به سوالات و ابهامات صادرکنندگان پاسخ داده شده و راهکارهای کارشناسی به صادرکنندگان ارائه می‌شود.
دبیر کمیته اقدام ارزی اضافه کرد: تاکنون دوره‌های آموزشی مجازی با صادرکنندگان استان‌های فارس، زنجان، اصفهان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، لرستان و تهران برگزار شده و به تدریج این دوره‌ها برای صادرکنندگان سایر استان‌ها نیز برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید