دبیر کمیته اقدام ارزی با بیان اینکه ۲۸۸۰۴صادرکننده از تاریخ ۲۲فروردین ۹۷تا دهم مهرماه سالجاری نسبت به صادرات ۱۰۰میلیارد یورویی اقدام کرده‌اند، گفت: با در نظرگرفتن مهلت‌های در نظر گرفته شده و همچنین تعدیلات صورت گرفته در مجموع از ۷۷.۵ میلیارد یورو تعهدات سررسید شده، ۷۹درصد و معادل۶۱میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

دبیر کمیته اقدام ارزی با بیان اینکه ۲۸۸۰۴صادرکننده از تاریخ ۲۲فروردین ۹۷تا دهم مهرماه سالجاری نسبت به صادرات ۱۰۰میلیارد یورویی اقدام کرده‌اند، گفت: با در نظرگرفتن مهلت‌های در نظر گرفته شده و همچنین تعدیلات صورت گرفته در مجموع از ۷۷.۵ میلیارد یورو تعهدات سررسید شده، ۷۹درصد و معادل۶۱میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری گفت: از کل تعهدات صادراتی، حدود ۱۱میلیارد یورو تعهدات سررسید نشده مربوط به سال ۱۴۰۰بوده که با توجه به مهلت چهارماهه تعیین شده و همچنین انعطاف در نظرگرفته شده در حوزه ایفای تعهدات ارزی، این میزان ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصادی کشور بازخواهد گشت.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی افزود: بر اساس، تفکیک انجام شده، میزان صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی در سالهای ۹۷لغایت ۹۹به ترتیب ۳۰.۶ میلیارد یورو مربوط به سال نود و هفت،۲۸.۸ میلیارد یورو مربوط به سال نود و هشت و ۲۴.۵ میلیون یورو مربوط به سال نودو نه بوده است.
وی ادامه داد: این در حالیست که میزان صادرات مشمول ایفای تعهدات ارزی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰حدود ۱۶میلیارد یورو بوده که در صورت استمرار این روند، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات مشمول رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۰ از رشد مناسبی نسبت به سال‌های قبل برخوردار باشد.
دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: از مجموع تعهدات ارزی صادراتی ایفا شده،۶۰درصد از طریق فروش ارز در سامانه نیما، ۲۹درصد از طریق واردات در مقابل صادرات خود و واگذاری ارز پروانه‌های صادراتی صورت گرفته که با در نظر گرفتن این نکته که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی موظفند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا از طریق سامانه نیما عرضه کنند، مقام اول در روش‌های ایفای تعهدات ارزی، واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی است.
قمری در پایان اعلام کرد: ۴۳۵۱صادرکننده با ایفای تعهدات خود به میزان ۳۹.۳میلیارد یورو و معادل ۶۴درصد کل تعهدات ایفا شده، نسبت به ایفای کامل و صد درصدی خود اقدام کرده‌اند که در آینده نزدیک از تعدادی از این صادرکنندگان تقدیر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید