معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تصویب و ابلاغ مصوبات هفتمین جلسه کمیته ماده ۲مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی را گامی موثر در تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ارزیابی کرد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تصویب و ابلاغ مصوبات هفتمین جلسه کمیته ماده ۲مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی را گامی موثر در تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم اظهار داشت: کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در هفتمین جلسه خود نسبت به تصویب و ابلاغ پیشنهادات کمیته اقدام ارزی اقدام کرد که بر این اساس، صادرکنندگان قادر خواهند بود تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
رئیس کمیته اقدام ارزی، ضمن تشریح مصوبات کمیته ماده ۲، مهمترین مصوبه کمیته مذکور را استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال۹۷ دانست.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان سال ۹۷که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات خود در بازه زمانی ۳۰د‌ی‌ماه ۱۳۹۸تا ۳۰آبان‌ماه ۱۳۹۹اقدام کرده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده تا پایان بازه زمانی یاد شده، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
زادبوم در پایان اعلام کرد: با ابلاغ مصوبات فوق‌الذکر توسط کمیته اقدام ارزی، دستگاه‌های متولی موظف به اجرای مصوبات مذکور خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید