معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آمار گمرک صادرات کشور طی ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۶۳ درصد و به لحاظ وزنی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آمار گمرک صادرات کشور طی ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۶۳ درصد و به لحاظ وزنی ۲۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم اظهار داشت: صادرات ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۷.۶ میلیارد دلار و ۴۵.۵ میلیون تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان دهنده رشد ۶۳ درصدی در ارزش و ۲۰ درصدر در وزن است.
وی افزود: در بازه زمانی یاد شده تجارت خارجی کشور به رقم ۳۴.۲ میلیارد دلار و وزن ۵۹.۳ میلیون تن رسید که نسبت به ۵ ماهه سال ۹۹ نشان دهنده ۳۸ درصد رشد ارزشی و۱۴ درصد رشد وزنی است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همچنین در دوره مذکور چین با۵.۹ میلیارد دلار،عراق با ۳.۱ میلیارد دلار، امارات با ۱.۹ میلیارد دلار، ترکیه با ۱.۱ میلیارد و افغانستان با ۸۸۵ میلیون دلار در فهرست ۵ بازار اول هدف صادراتی کشور قرار گرفته اند.
زادبوم اضافه کرد: در این مدت ۵ مبدا وارداتی کشور شامل امارات به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار، چین ۳.۶ میلیارد دلار، ترکیه ۱.۸ میلیارد دلار، آلمان ۶۶۸ میلیون دلار و سوییس ۵۷۲ میلیون دلار بوده است.
وی خاطرنشان ساخت: میزان واردات کشور در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۶.۶ میلیارد دلار و وزن ۱۳.۸ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹ نشان دهنده ۲۱ درصد افزایش در ارزش و ۰.۵ درصد کاهش در وزن است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: با توجه به هدفگذاری اعلامی وزیر صمت برای سال جاری، پیش بینی میشود در نیمه دوم سال جاری رشد صادرات غیر نفتی متناسب با برنامه ششم اقتصادی افزایش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید