مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با تحلیل تجارت خارجی 10 ماهه 1400 گفت: بازار نیجریه با 0.2 درصد سهم صادرات کشور و در گروه بازارهای کشورهای آفریقایی در ده ماه سال 1400 در رتبه سوم صادرات ج. ا. ایران قرار داشته است.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با تحلیل تجارت خارجی 10 ماهه 1400 گفت: بازار نیجریه با 0.2 درصد سهم صادرات کشور و در گروه بازارهای کشورهای آفریقایی در ده ماه سال 1400 در رتبه سوم صادرات ج. ا. ایران قرار داشته است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن با بیان این خبر گفت: ارزش صادرات ج. ا. ایران به نیجریه 11.5 میلیون دلار در ده ماهه سال 1399 بوده است که در ده ماهه سال 1400، با 644 درصد افزایش به 86 میلیون دلار رسیده است و از نظر وزنی صادرات ج. ا. ایران به نیجریه در سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 با 240 درصد افزایش به 199 هزار تن رسید.

 

پیلتن افزود: عمده محصول صادراتی سال 1400 به نیجریه اوره به صورت محلول در آب به میزان 83 میلیون دلار، تایربادی نو برای موتور سیکلت و پارافرمالدئید به میزان 2 میلیون دلار است.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت: علت افزایش صادرات به نیجریه صادرات اوره است که در کل صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل با 138 درصد افزایش همراه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید