دبیر کمیته اقدام ارزی با تاکید بر اینکه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده، طی یکماه از تاریخ برگ خروجی صادره، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید، گفت: تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ۹۸صرفا با هدف مساعدت با صادرکنندگان بوده است.

دبیر کمیته اقدام ارزی با تاکید بر اینکه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده، طی یکماه از تاریخ برگ خروجی صادره، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید، گفت: تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ۹۸صرفا با هدف مساعدت با صادرکنندگان بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از اکسپورتنا، احسان قمری با اشاره به اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ اظهار داشت: با توجه به ضوابط موجود، این افزایش مهلت، صرفا با هدف مساعدت به صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ بوده و ارتباطی به معافیت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ندارد.

وی افزود: بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۳۹۸جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تیرماه ۱۴۰۰ بوده و این تاریخ تمدید نگردیده است.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده، طی یکماه از تاریخ برگ خروجی صادره، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

قمری با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، معافیت عملکرد صادرکننده منوط به رفع تعهد ارزی صادراتی است، تاکید کرد: مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ناظر به صادرات سال ۱۴۰۰ می باشد.

یادآور میشود، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص مهلت ایفای تعهد ارزی سال۹۸ اعلام کرده بود: بهر‌ه‌مندی صادرکنندگان از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منوط به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ٩٨ تا پایان تیرماه ١٤٠٠ و صادرات سال ١٣٩٩ تا پایان شهریور ماه ١٤٠٠ بوده و این مهلت تمدید نشده است و تمدید مهلت برای رفع تعهدات ارزی پس از این تاریخها صرفاً جهت مساعدت به صادرکنندگان در جهت رفع تعهدات ارزی و رفع محدودیتهای تجاری است.

خاطرنشان می‌سازد، معاون اقتصادی رئیس جمهور با صدور ابلاغیه‌ای در مهرماه سال جاری، استرداد بدون قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده را مورد تاکید قرار داده بود.

دیدگاهتان را بنویسید