صادرات روغن پسته منوط به تعیین ماهیت توسط پژوهشکده غذایی سازمان ملی استاندارد شد.

صادرات روغن پسته منوط به تعیین ماهیت توسط پژوهشکده غذایی سازمان ملی استاندارد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات روغن پسته با تعیین ماهیت توسط پژوهشکده غذایی سازمان ملی استاندارد امکان‌پذیر شد.
گفتنی است، صادرات کالای مذکور با کد تعرفه ۱۵۱۵۹۰۹۰، صرفا در صورت دریافت تاییدیه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد ایران برای هر محموله صادراتی مجاز است.

دیدگاهتان را بنویسید