بازار قیر نفتی در ارمنستان

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

میزان واردات این محصول در سال 2019 بیش از 10 میلیارد دلار بوده است.

️ارمنستان 57 امین وارد کننده بزرگ قیر دنیا
کل واردات این کشور در سال 2019 بیش از 22 میلیون دلار بوده است.

 سهم ایران از بازار ارمنستان 99 درصد!!!

دیدگاهتان را بنویسید