دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به تفویض انجام شده از سوی کمیته ماده ۲مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی گفت: براساس این تفویض، کمیته اقدام ارزی مسائل و مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی را بررسی و با برگزاری بیش از ۴۰جلسه با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌ها نسبت به تصویب و ابلاغ مصوبات جهت اجرا و یا پیشنهادات جهت تصویب و ابلاغ در کمیته ماده ۲ اقدام می‌کند.

دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به تفویض انجام شده از سوی کمیته ماده ۲مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی گفت: براساس این تفویض، کمیته اقدام ارزی مسائل و مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی را بررسی و با برگزاری بیش از ۴۰جلسه با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌ها نسبت به تصویب و ابلاغ مصوبات جهت اجرا و یا پیشنهادات جهت تصویب و ابلاغ در کمیته ماده ۲ اقدام می‌کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری اظهار داشت: تا کنون بیش از ۱۲۰مصوبه جهت اجرا توسط کمیته اقدام ارزی ابلاغ شده و بیش از ۱۰پیشنهاد جهت بررسی، تصویب و ابلاغ به کمیته ماده ۲ ارجاع شده است.
وی تصویب تمدید مهلت ثبت اطلاعات فروش ریالی به عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲فروردین ۹۷ تا ۱۶مردادماه را از جمله پیشنهادات کمیته اقدام ارزی دانست که به تصویب کمیته ماده ۲رسید و در چند روز آینده با بازگشایی مجدد درگاه ثبت اطلاعات فروش ریالی در سامانه جامع تجارت، صادرکنندگان قادر خواهند بود کوتاژهای صادراتی خود را بر اساس ضوابط موجود ثبت کنند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: به صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی به سایر کشورها در دوره زمانی فوق‌الذکر اقدام کرده‌اند، نیز مهلت داده شده تا ضمن ارسال مدارک و مستندات مربوط به فروش ریالی و پس از تایید، کوتاژهای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
قمری در پایان گفت:کمیته ماده ۲مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی بر تصمیم‌گیری در خصوص موارد غیرمصرح در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات توسط کمیته اقدام ارزی تاکید کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید