در چارچوب پروژه مشترک سازمان توسعه تجارت ایران با مرکز تجارت بین‌الملل، موضوع ارتقای آزمایشگاه‌های دامپزشکی در دستور کار قرار گرفته است.

در چارچوب پروژه مشترک سازمان توسعه تجارت ایران با مرکز تجارت بین‌الملل، موضوع ارتقای آزمایشگاه‌های دامپزشکی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، پروژه مشترک سازمان توسعه تجارت ایران با مرکز تجارت بین‌الملل از سال ۱۳۹۸آغاز شده و هزینه‌های مربوط به این پروژه از طرف اتحادیه اروپا تامین شده است.
در گذشته به منظور صادرات آبزیان به اتحادیه اروپا ناگزیر نمونه‌های ماهی قزل آلا، میگو و خاویار به آزمایشگاه‌های اروپایی ارسال و مبتنی بر نتیجه آزمایشات آزمایشگاه‌های اروپایی، مجوز صادرات به اتحادیه اروپا دریافت می‌شد.
در حال حاضر رویه‌ای که برای صادرات این سه قلم به اتحادیه اروپا وجود دارد، ارسال نمونه‌ها به کشورهای اروپایی و آزمایشگاه‌های اروپایی است که مستلزم صرف هزینه‌، زمان و دشواری‌های بسیار است.
به منظور حل این مشکل سازمان توسعه تجارت ایران تلاش لازم را برای کمک به سازمان دامپزشکی کشور جهت ارتقای تجهیزات آزمایشگاه مرجع دامپزشکی به عمل آورد.
 بر اساس این اقدامات، تجهیزات لازم برای این امر شناسایی شده و قرار است در چارچوب پروژه سازمان توسعه تجارت با مرکز تجارت بین‌الملل این تجهیزات خریداری و تحویل سازمان دامپزشکی شود.
گفتنی است همزمان با ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرجع سازمان دامپزشکی، آموزش پرسنل برای آشنایی با آموزش‌های مربوطه و معیارهایی که باید بر اساس آن تست‌ها انجام شود، مدتی است آغاز شده و امید است با ورود تجهیزات لازم پرسنل توانمند دامپزشکی کشورمان بتوانند بدون نیاز به ارسال نمونه‌ها به اروپا و صرف هزینه‌های زیاد برای این موضوع آزمون‌ها را در داخل کشور انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید