مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، حمایت از فعالیت‌های پایانه‌های صادراتی در جهت تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان جهت حضور در بازارهای هدف را از برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، حمایت از فعالیت‌های پایانه‌های صادراتی در جهت تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان جهت حضور در بازارهای هدف را از برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت استفاده بهینه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل پایانه‌های صادراتی به عنوان یکی از زیرساخت‌های تاثیرگذار بر تجارت خارجی کشور، نیل به اهداف از پیش تعیین شده جهت افزایش کمی و کیفی صادرات در سال جاری، تسهیل و تسریع خواهد شد.
وی افزود: حمایت از توسعه و تجهیز زیرساخت‌های تجاری به ویژه پایانه‌های صادراتی در زمره پروژه‌های تجاری است که سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور نسبت به رفع مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران پایانه‌های تجاری در جهت استفاده بهینه از این زیرساخت‌ها اقدام کرده و راهکارهای کاربردی و کارشناسی ارائه می‌دهد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: یکی دیگر از حوزه‌های حمایتی سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت مشوق‌های صادراتی جهت توسعه و تجهیز  پایانه‌های صادراتی است که در صورت ابلاغ و تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و‌ بودجه و براساس مفاد بسته حمایت از صادرات نسبت به حمایت از این زیرساخت‌ها در جهت توسعه صادرات غیرنفتی اقدام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید