مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین طرح پرداخت مشوق‌های هوشمند صادراتی با همکاری دفتر خدمات اطلاعات تجاری خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین طرح پرداخت مشوق‌های هوشمند صادراتی با همکاری دفتر خدمات اطلاعات تجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران،  احسان قمری با اعلام این خبر گفت: تاریخچه پرداخت مشوق‌ها و جوایز صادراتی در ایران به اوایل دهه ۸٠شمسی بر می‌گردد و در طول بیست سال گذشته، حمایت‌ها و مشوق‌های متعددی به صادرکنندگان اختصاص یافته که سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن ارزیابی این حمایت‌ها و با هدف اثرگذاری هر چه بیشتر این مشوق‌ها تدوین طرح پرداخت مشوق‌های هوشمند صادراتی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: مهمترین شاخصه اثرگذاری مشوق‌های صادراتی پایدار بودن و برنامه محور بودن است و لازم است ردیف ثابتی در بودجه‌های سنواتی کشور در این خصوص درج شده و دستگاه‌های مسئول نسبت به ابلاغ و تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی در ابتدای هر سال اقدام کنند تا امکان برنامه‌ریزی مناسب جهت هدفمند کردن پرداخت‌ها صورت گیرد.
دبیر کارگروه مشوق های صادراتی افزود: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد پرداخت مشوق‌های صادراتی با هدف رشد و ارتقای بنگاه‌های تجاری و صادراتی در جهت توسعه صادرات صورت پذیرفته و موجبات بلوغ واحدهای صادراتی را فراهم می‌کند.
قمری ادامه داد: بر اساس پیش‌نویس طرح پرداخت مشوق‌های هوشمند صادراتی، پرداخت مشوق‌ها برنامه‌محور و بر اساس پیش‌بینی صادرکنندگان در خصوص افزایش صادرات در یک دوره صورت خواهد پذیرفت و بر مبنای این طرح، در صورت رعایت الزامات آن، پرداخت مشوق‌های صادراتی به صورت مستمر و بر اساس پیشرفت برنامه‌های اعلامی انجام میشود و بر این اساس نسبت به پرداخت مشوق‌های صادراتی بر مبنای اولویت‌های دهگانه به انتخاب صادرکننده و به صورت مستمر و بر اساس درصد پیشرفت برنامه‌های اعلامی صورت خواهد گرفت.
دبیر کمیته اقدام ارزی اضافه کرد: بر اساس این الگو، می‌توان اثرگذاری نسبی مشوق‌های صادراتی را استخراج و تحلیل کرد.
وی در پایان، از جامعه دانشگاهی و پژوهشگر کشور خواست با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی، نسبت به راهبری پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف تجارت خارجی به ویژه مباحث ارزی و مشوق‌های صادراتی اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید