دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص محاسبه میزان تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی و گمرک ج. ا. ایران اظهار داشت: میزان تعهدات ارزی صادراتی ۱۶۱ صادرکننده که نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کرده‌اند، مشخص و در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده است، لذا این دسته از صادرکنندگان می‌توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت بر اساس ضوابط موجود اقدام کنند.

دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص محاسبه میزان تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی و گمرک ج. ا. ایران  اظهار داشت: میزان تعهدات ارزی صادراتی ۱۶۱ صادرکننده که نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کرده‌اند، مشخص و در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده است، لذا این دسته از صادرکنندگان می‌توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت بر اساس ضوابط موجود اقدام کنند.
 به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اعلام این خبر افزود: بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی صادرکنندگان فوق‌الذکر که فهرست آنها به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت دارند تا ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خود را انجام دهند.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با تاکید بر این نکته که ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت به کلیه روش‌های مندرج در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷به استثنای واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر انجام می‌پذیرد، گفت: فرایند تکمیل مدارک و محاسبه میزان تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت فرایندی پویا و مستمر بوده که با تکمیل و ارسال مدارک به بانک مرکزی از طریق گمرک ج. ا. ایران آغاز و با انجام محاسبات و اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران جهت اطلاع‌رسانی و پیگیری ایفای تعهدات ارزی خاتمه می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید