مطالعه بازار زردآلو

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

صادرات زردآلو در سال 1398 بر اساس کد تعرفه گمرکی 164364 دلار بوده است
زردآلوی رجبعلی شیرین ، کمی ریز و سفت است از این رو در حمل و نقل له نمی شود و برای صادرات مناسب ترین گزینه می باشد.
زرد آلوی جهانگیری دارای مزه معمولی است اما درشت و سفت است و از حیث صادرات ، پس از زردآلوی رجبعلی و در جایگاه دوم قرار می گیرد
زردآلوی شاهرودی و قوامی هر دو خوشمزه و شیرین هستند اما بدلیل نرم بودن در حمل و نقل له می شوند و برای صادرات مناسب نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید