اجرای یک فرآیند شتابدهی برای ورود به بازار، یکی از سخت ترین فرآیندهای موجود است.
اینکه مطالعه میدانی بازار انجام شود، محصولات در شوروم های خارجی قرار گیرد، محصولات جهت بازاریابی بین متقاضیان در بازار هدف توزیع شود. مذاکرات قیمت انجام شود، فرآیند حمل و صادرات و ترخیص صورت گیرد و نهایتا محصول در انبار قرار گرفته و توزیع آن انجام شود.

لباس پزشکی یکی از محصولات عضو مرکز دائم صادرات که فرآیند شتابدهی صادرات آن در سال 1389 آغاز شد.

مطالعه بازار انجام شد، متقاضیان محصول شناسایی و نمونه محصولات جهت تست به مشتریان در این بازار تحویل شد.

واردات ارمنستان در این محصول حدودا 410 هزار دلار است.

پس از یک سال همراهی و اتمام فرآیند شتابدهی این شرکت توانمندی لازم را در حوزه صادرات به اوراسیا به دست آورده است.

صادرات ایران در سال 1398، 0 دلار و در سال 1399 ،105،000 دلار به مقصد ارمنستان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید