سرپرست دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران در نشست میز کشوری روسیه که به منظور هم‌اندیشی و بررسی موضوعات حوزه حمل و نقل برگزار شد، با اشاره به اهمیت بازار روسیه، حجم تجارت بین دو کشور و ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تدوین برنامه مشخص و منسجم برای حضور در بازار این کشور تاکید کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید