مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری دومین جلسه هماهنگی و کارشناسی کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا خبر داد.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری دومین جلسه هماهنگی و کارشناسی کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرزداد پیلتن با بیان این خبر گفت: این جلسه با رویکرد بررسی برنامه‌های دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با قاره آفریقا برگزار شد و پیش نویس برنامه‌های ۴ ساله ( ۱۴۰۴- ۱۴۰۱) وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، وزارت نفت و شرکت سهامی نمایشگاهی در خصوص توسعه همکاری‌ها با کشورهای آفریقایی مورد بررسی قرار گرفت.

 

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت تدوین برنامه‌های ۴ ساله توسط کلیه دستگاه‌های عضو این کمیسیون و در صورت تایید در کمیسیون اقتصادی، ارجاع آن به ستاد آفریقا تاکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید