معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با شبکه خبر با تشریح سیاست های تجارت خارجی کشور، از تغییر رویکردها و استفاده از فرصت های مغفول خبر داد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه  تجارت ایران در گفتگو با شبکه خبر با تشریح سیاست های تجارت خارجی کشور، از تغییر رویکردها و استفاده از فرصت های مغفول خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تو سعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک با حضور در برنامه زنده گفتگوی ۱۸:۳۰ از شبکه خبر، در خصوص اهمیت دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: مباحث مرتبط با دیپلماسی اقتصادی باید بر اساس هدفگذاری ها وارد فضای عملیاتی شود و خروجی آن صادرات، مدیریت واردات و تعامل با کشورهای هدف است که صد البته این خروجی نیازمند زیرساخت هایی است که مورد توجه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور است.
وی افزود: در دوره برجام می توانست به ظرفیت حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلاری واردات کشورهای همسایه دقیق تر نگریسته شود اما فضای تبلیغ، ترویج و فرهنگسازی بدون ایجاد زیرساخت لازم بازده قابل قبولی نخواهد داشت و این درست همان چیزی بود که موضوع صادرات کشور را به چالش کشید.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: ایجاد پیش نیازهای اصلی مانند مسائل مالی، لجستیک، تعرفه های ترجیحی و همکاری با دیگر کشورها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که با هدفگذاری در خصوص صادرات و واردات و همچنین شناسایی آسیب ها در این زمینه، راهکارهای مناسب تعریف  و با استفاده از بودجه مورد نیاز به خروجی هایی همچون رونق تولید و افزایش اشتغال دست خواهیم یافت.
پیمان پاک با اشاره به برنامه های سازمان توسعه تجارت در خصوص رایزنان بازرگانی گفت: در چارچوب قانون باید تعداد ۶۰ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی فعال باشند اما به دلایلی همچون مسائل بودجه ای و قائل نبودن اهمیت کافی برای توسعه تجارت در حال حاضر ۶ رایزن بازرگانی در کشورهای محل خدمت خود مستقر هستند.
وی تاکید کرد: رویکرد دولت جدید و در راستای آن وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران بر این است که ضمن افزایش تعداد رایزنان بازرگانی، شبکه رایزنی را با بهره گیری از بنگاه ها و ظرفیت های منطقه ای و محلی ایجاد و گسترش دهیم.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران  با اشاره به اینکه از صادرکنندگان در فضاهای مختلف ارزی و قوانین و مقررات حمایت می کنیم، تصریح کرد: از اولین اقدامات وزیر صمت تهیه و تصویب یک آئین نامه تجاری است که در آن فرصت های خوبی برای برگشت ارز و حمایت از صادرکنندگان مطرح شده که به زودی ارائه خواهد شد.
پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عضویت ایران در پیمان شانگهای گفت: اگرچه رویکرد اصلی  این پیمان سیاسی امنیتی است اما در زیر مجموعه خود فرصت های اقتصادی خوبی برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد که لازم است با هوشمندی از فرصت های پیش رو بهره برداری کنیم.
وی افزود: در این راستا برنامه هایی در زمینه تجارت ترجیحی و روابط با کشورها با کمک مجموعه های مرتبط همچون وزارت امور خارجه در دست تدوین و اقدام است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا، علیرغم فرصت های خوبی که پیش روی تجارت ایران قرار گرفته بود، به دلیل دیده نشدن پیش نیازها و نبود زیرساخت های مناسب مانند حمل و نقل و مباحث توسعه بازار، از ظرفیت ها استفاده کافی از نشد، لذا، ابتدا لازم است مقدمات همه جانبه تعریف شود و سپس به سوی استفاده از فرصت ها حرکت کنیم.
پیمان پاک همچنین تاکید کرد: در کنار پیمان شانگهای، بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر مجموعه های مرتبط، هدفگذاری و اولویت بندی دقیقی صورت گرفته و بر اساس آن پروژه های تجاری ای تعریف شده که در قالب آن نیازهای کشورهای مختلف شناسایی شده و با برگزاری سلسله نشست هایی با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صدد ریل گذاری برای تجارت خارجی کشور هستیم که در آینده نزدیک به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی در مورد فرماندهی واحد در تجارت خارجی کشور اذعان داشت: شورای عالی صادرات زیر نظر معاون اول رئیس جمهور است و با توجه به رویکرد و حساسیت رئیس جمهور به مقوله صادرات این شورا به زودی فعال تر خواهد شد تا با ایجاد هم افزایی میان بخش های مختلف، تجارت خارجی کشور بیش از پیش توسعه یابد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به رویکرد جدید در خصوص شرکت های مدیریت صادرات گفت: در صدد شکل دادن به شرکت های مدیریت زنجیره تامین هستیم تا مشکلات مربوط تعهد زمانی، کیفیت و قیمت را رفع کرده و با تغییر شرکت های مدیریت صادرات به شرکتهای مدیریت زنجیره تامین به توسعه صادرات و در کنار آن به تنظیم بازار داخل کمک شود.

دیدگاهتان را بنویسید