رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان در ملاقات با رئیس اداره نظارت گمرکی کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان ضمن توافق بر تسهیل ترخیص کالا، بر رعایت کامل قوانین و مقررات گمرکی ارمنستان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، اکبر گداری پس از دیدار با  آرتیوم کاراپتیان، رئیس اداره نظارت گمرکی کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان، اظهار داشت: در این نشست ضمن توافق بر تسهیل فرآیند تسهیل کالا در گمرک ارمنستان، مشخص شد که درج مشخصات کلی محصول در برخی از گواهی‌های مبدا CT3  باعث عدم ترخیص کالا و معطلی رانندگان کامیون و صاحبان کالا در گمرک می‌شود.
وی همچنین افزود: لازم است این مساله توسط صادرکننده اوراق حل و نام کالا با جزئیات مندرج در فصل ششم موافقت‌نامه اتحادیه اوراسیا تکمیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید