علیرضا شیرمحمدی فرد

جلسه مشاوره صادرات با حضور دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد برگزار می شود، در این جلسات شرکت ها و افراد می توانند چالش های خود در حوزه صادرات را مطرح و مشاور شما با استفاده از تجربیات و همچنین پشتوانه علمی در حوزه تجارت بین الملل پیشنهاد های لازم را ارائه می نماید. تاکنون بیش از 750 نفر در دوره های نیمه خصوصی مدیریت جامع صادرات و بیش از 200 نفر در جلسات مشاوره، کوچینگ و منتورینگ شرکت کرده اند، می توانید نتایج و نظر شرکت کنندگان را در این آدرس مطالعه نمایید.

Loading...