رایزن سابق ایران در افغانستان گفت: در دوماهه امسال نسبت به دوماهه سال گذشته تجارت ما با افغانستان از نظر وزنی ۱۷ درصد و از نظر ارزشی ۴۲ درصدی افزایش داشته است.

رایزن سابق ایران در افغانستان گفت: در دوماهه امسال نسبت به دوماهه سال گذشته تجارت ما با افغانستان از نظر وزنی ۱۷ درصد و از نظر ارزشی ۴۲ درصدی افزایش داشته است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از ایلنا، محمد مهدی جوانمرد قصاب در مورد روند تجاری ایران و افغانستان با توجه به ناآرامی‌ها در این کشور اظهار کرد: اغلب در افغانستان با چالش ناامنی مواجه بوده‌ایم، ضمن آنکه اتفاقات اخیر مربوط به داخل افغانستان بوده و در مورد کشورمان اتفاقی رخ نداده است. از همین روی، سه گمرک  ایران هرلحظه آماده بازگشایی هستند.
وی افزود: گمرک میلک درحال فعالیت است، طبق گفته ایالت فراه قرار بود گمرک فراه نیز امروز باز شود ولی افغانستان در این مورد درگیری‌های خاص خود را دارد. به هرحال دولت نیز می‌گوید طالبان این منطقه را گرفته و نباید این گمرک باز شود.
رایزن سابق ایران در افغانستان ادامه داد: بازرگانان تا جایی که بتوانند محموله خود را منتقل می‌کنند؛ بسیاری از بارهایی که به افغانستان می‌روند از درب کارخانه‌ها در ایران خریداری می‌شود، بعد از آن هم شرکت‌های افغانستانی آنها را حمل می‌کنند. یعنی تا مرز از کامیون‌های یارانی استفاده می‌شود و سپس بار در مرز تخلیه شده و با کامیون افغانستانی بقیه مسیر طی می‌شود.
جوانمرد خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم با یک چالش چند روزه وضعیت حمل و نقل به افغانستان به حالت عادی خود برمی‌گردد و وضعیت نسبت به امروز بهتر خواهد شد.
وی در مورد وضعیت تجاری ایران در صورت تداوم حضور طالبان در این کشور گفت: بیشتر کالاهایی که به افغانستان صادر می‌شوند مصرفی هستند. هر دولتی در این کشور مستقر شود این کالاها صادر می‌شود. الان هم که کشور در اختیار دولت افغانستان است و به همین دلیل کاری با آمدن یا رفتن طالبان برای تجارت نداریم. اگر وضعیت به منوال قبل باشد صادرات نیز به روال قبل ادامه پیدا می‌کند، اگر درگیری افزایش پیدا کند طبعا تجارت ما نیز کاهش پیدا خواهد کرد ولی فعلا اتفاقی رخ نداده و تجارت ما انجام شود.
رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان با اشاره رشد روند تجاری دو کشور بیان کرد: تجارت ما نسبت به سال گذشته با افغانستان رشد داشته است بطوریکه در دوماهه امسال نسبت به دوماهه سال گذشته تجارت با افغانستان از نظر وزنی 17 درصد و از نظر ارزشی 42 درصدی افزایش داشته است. البته این موضوع نمی‌تواند به خاطر بسته بودن مرزها در ابتدای سال 99 باشد چراکه مرز ایران و افغانستان به هیچ عنوان بسته نشد.
جوانمرد همچنین در خصوص پیشنهاد کشت فرامرزی در افغانستان خاطرنشان ساخت: در این شرایط باید در مورد کشت فرامرزی کمی دست نگه داریم. به نظر من باید بخش خصوصی بیشتر در این حوزه وارد شود و ما به دولت افغانستان پیشنهاد خرید دهد. این که خودمان در این شرایط وارد کاشت، کشت و برداشت شویم در این شرایط به خاطر ناآرامی‌های داخل افغانستان عملیاتی نیست

دیدگاهتان را بنویسید