در کشورهای اوراسیا سالیانه بیش از 50 میلیون مترمربع ساخت و ساز در بخش پروژه های مسکونی صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید