اتحادیه اروپا به منظور توسعه اشتغال و نیز افزایش رابطه تجاری بین ارمنستان و این اتحادیه، 2.6 میلیارد دلار در ارمنستان سرمایه گذاری می کند .

این اتفاق مهم برای ارمنستان به وجود آمد و اتحادیه اروپا به منظور توسعه اشتغال و نیز توسعه صادرات محصولات ارمنستان به اتحادیه اروپا با توجه به تعرفه های ترجیحی این سرمایه گذاری را در کشور ارمنستان انجام می دهد .

دیدگاهتان را بنویسید