درخواست مبنی بر صادرات خدمات پزشکی آنلاین در حوزه روانشناسی دریافت شده است،

چنانچه شرکت هایی در این حوزه علاقه مند هستند لطفا با مرکز تماس بگیرند.

مشارکت در بومی سازی این برنامه در کشور هدف با کمک مرکز دائم صادرات صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید