معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در چهل و ششمین نشست کمیته اقدام ارزی با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و ریل‌گذاری صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با رویکرد جدید دولت و تمهیدات در نظرگرفته شده و همچنین مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تایید ریاست جمهوری رسیده، تلاش می‌شود صادرات غیرنفتی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و گامی در جهت تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تکیه اقتصاد کشور بر صادرات غیرنفتی برداشته شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در چهل و ششمین نشست کمیته اقدام ارزی با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و ریل‌گذاری صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با رویکرد جدید دولت و تمهیدات در نظرگرفته شده و همچنین مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تایید ریاست جمهوری رسیده، تلاش می‌شود صادرات غیرنفتی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و گامی در جهت تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تکیه اقتصاد کشور بر صادرات غیرنفتی برداشته شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک، اظهار داشت: تسهیل در نظرگرفته شده در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات با اولویت واردات در مقابل صادرات خود و غیر و همچنین تهاتر این امیدواری را ایجاد کرده که صادرکنندگان بتوانند به راحتی نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
وی مفاد مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از جمله عدم لزوم رعایت سقف و سابقه واردات با هدف ایفای تعهدات ارزی و همچنین تسهیلات در نظر گرفته شده در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده را مفید ارزیابی کرد و افزود: تلاش می‌شود با همکاری سایر بخش‌ها ارزیابی کامل و دقیقی از اجرای قوانین و مقررات تسهیلگر صورت پذیرد.
رئیس کمیته اقدام ارزی ادامه داد: کمیته اقدام ارزی موظف است نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام کرده تا فرایند ایفای تعهدات ارزی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
پیمان پاک پیگیری و رفع مشکلات نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات و استفاده از روش‌های کاربردی و قابل اعتماد را ضرورتی انکارناپذیر دانست و توجه به موضوع کشت فراسرزمینی را از دیدگاه‌های بدیع در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد.
معاون وزیر صمت در پایان از برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران جهت برگزاری مراسم تقدیر از صادرکنندگانی که صد درصد ایفای تعهدات ارزی خود را در موعد مقرر ایفا کرده‌اند، در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در موضوع پرداخت مشوق‌های صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در تخصیص مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید