رایزن سابق ایران در افغانستان گفت: امارت اسلامی افغانستان به صورت رسمی اعلام کرده است که روابط حسنه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با کشورهای همسایه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران حفظ می‌کند.

رایزن سابق ایران در افغانستان گفت: امارت اسلامی افغانستان به صورت رسمی اعلام کرده است که روابط حسنه اقتصادی و  دیپلماتیک خود را با کشورهای همسایه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران حفظ می‌کند.
به گزارش رولبط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمد مهدی جوانمرد قصاب با بیان این خبر افزود: والی هرات در ابلاغی رسمی با اعلام اینکه امارت اسلامی افغانستان روابط اقتصادی و دیپلماتیک حسنه خود با کشورهای همسایه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، را حفظ میکند بر جلوگیری از ضعیف شدن روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور تآکید کرد.
وی افزود: در این ابلاغ رسمی بر عدم ایجاد محدودیت در تردد کامیون‌های ایرانی از سوی امارت اسلامی افغانستان تآکید شده است.
یادآور می‌شود، مسیر ترانزیت میان ایران و افغانستان طبق روال گذشته باز بوده و جریان کالا در دوسوی مرزها بر قرار است.

دیدگاهتان را بنویسید