با توجه به ضرورت و اهمیت صادرات و حمایت از تولید کنندگان داخلی با محوریت صادرات و بازرگانی در اوراسیا پس از مدت ها مذاکره و همفکری و بازدید طرفین از دهکده جهانی و کارخانه نوآوری آزادی، سرانجام در روز پنجشنبه بیست و چهارم تیر ماه قرارداد همکاری مشترک بین مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری و دهکده جهانی منعقد گردید به گزارش روابط عمومی، این جلسه با حضور آقای دکتر شیرمحمدی فرد ریاست هیئت مدیره و آقای دکتر ادیب زاده مدیر عامل مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری و آقای مهندس منصوری مدیر عامل، آقای مهندس قره بیگلو مدیر دفتر توسعه بازار، خانم مهندس سید نقوی مدیر دپارتمان و هیئت علمی علوم مالی و مدیریت دهکده جهانی برگزار شد.

امید است با انعقاد این قرارداد، چشم انداز روشنی در راستای ارائه خدمات مطلوب آموزشی و مشاوره ای با ایجاد رویکرد صادرات محور مهیا گردد و کلینیک مشاوره مدیریت دهکده جهانی نیز بتواند در این راه پر چالش، پشتیبان و مشاور مطمئنی برای مدیران این مرز و بوم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید