مطالعه بازار اتیلن گلیکول

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

میزان واردات اتیلن گلیکول در دنیا نزدیک به 10 میلیارد دلار
چین اولین و بزرگترین واردکننده دنیا در سال 2019
این کشور به تنهایی 60 درصد از واردات جهان را انجام میدهد.
ارزش واردات : 6 میلیارد دلار
حجم واردات : 10 میلیون تن
نیمی از نیاز چین توسط عربستان تامین میشود.

دیدگاهتان را بنویسید