مطالعه بازار رب گوجه فرنگی

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

ميزان واردات رب گوجه فرنگي در سال ٢٠١٩ در دنيا بيش از ٢ ميليارد دلار بوده است. روسيه ٨ امين كشور بزرگ وارد كننده رب گوجه مي باشد.

كل واردات روسيه در سال ٢٠١٩ بيش از ١٣١ هزار تن معادل ١٠٠ ميليون دلار بوده است.
سهم چين از بازار روسيه ٥٥٪؜
سهم ايتاليا ١٢٪؜
آمريكا١٠٪؜
ايران كمتر از ١٪

دیدگاهتان را بنویسید