مطالعه بازار سیمان سفید

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

میزان واردات سیمان سفید در دنیا 800 میلیون دلار است.

روسیه ششمین واردکننده بزرگ این محصول در دنیا است و سالانه 250 هزار تن سیمان سفید وارد می کند
کشور ترکیه 47 درصد از بازار واردات روسیه را در دست دارد در حالیکه سهم ایران از این بازار تنها 3 درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید