مطالعه بازار سیمان پرتلند

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype

مطالعه بازار سیمان پرتلند

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin

میزان واردات سیمان پرتلند در سال 2019 در دنیا نزدیک به 6 میلیارد دلار بوده است.
واردات این محصول در ارمنستان طی چند سال اخیر رشد فوق العاده ای داشته است.

سال 2015 نزدیک به 1.5 میلیون دلار و سال 2019 بیش از 23 میلیون دلار بوده است
99 درصد واردات ارمنستان از ایران صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید