مطالعه بازار شیشه های فلوت

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

میزان واردات شیشه های فلوت در دنیا 5/6 میلیارد دلار است.
کشور هند با واردات 150 میلیون دلاری جزء 10 وارد کننده اول این محصول است.

روند صادرات ترکیه به این کشور در سالهای اخیر صعودی بوده و 128 درصد افزایش یافته است، در حالیکه روند صادرات ایران به هند افت داشته، به طوریکه در سال 2016 ، صادرات 24 میلیون دلار بوده اما در سال 2017 به 3/5 میلیون دلار کاهش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید