مطالعه بازار مبلمان چوبی

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

میزان واردات مبلمان چوبی در دنیا نزدیک به 25 میلیارد دلار است. کل واردات ارمنستان برای محصول فوق در سال 2019 نزدیک به 10 میلیون دلار بوده است.بیش از 60 درصد از واردات ارمنستان فقط توسط دو کشور چین و روسیه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید