مطالعه بازار مربا

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

ارزش واردات مربا در سال 2019 نزدیک به 3 میلیارد دلار بوده است.

روسیه 6 امین وارد کننده بزرگ مربا در دنیا.
حجم واردات روسیه در سال 2019 بیش از 90 هزار تن بوده است.
ارزش واردات روسیه در سال 2019 بیش از 100 میلیون دلار بوده است.

در 5 سال اخیر میزان واردات روسیه رشد 5 درصدی داشته است.
سهم ایران از بازار بزرگ روسیه کمتر از 2 درصد.

دیدگاهتان را بنویسید