در مقوله صادرات موضوع مهم دسترسی به مشتریان معتبر است، اما چگونه؟

چالش مشترک همه تولید کنندگان و یا تامین کنندگان در بازارهای صادراتی دسترسی به مشتریان معتبر است، مشتری معتبر دو مزیت دارد:

اول: میزان سفارش مشتری دائمی و همیشگی است.

دوم: اعتبار لازم در پرداخت را دارد

سوم: فرآیند تحویل کالا به درستی صورت می گیرد

چهارم: Claim ها به صورت اصولی صورت می گیرد و رفتار تبعیض آمیز ندارند.

در بازارهای بزرگ صادراتی دسترسی به این مشتریان بزرگ و معتبر نیازمند رفتار حرفه ای است، مشتریان بزرگ منتظر دریافت سیگنال های حرفه ای از تامین کنندگان و تولید کنندگان هستند، چنانچه این رفتار حرفه ای را دریافت نمایند، مطمئنا با روش خوبی با شما معامله خواهند نمود.

باید مراقب بود تعداد این مشتریان بزرگ در بازارهای هدف گسترده نیستند و حتما محدودیت وجود دارد، لذا این گونه تصور کنید که برای شکار یک مشتری معتبر تنها یک تیر در ترکش دارید و تنها یک هدف، باید دقت کنید که این تیر حتما به هدف برخورد کند، در غیر این صورت در بدترین حالت در لیست سیاه یک خریدار معتبر قرار خواهید گرفت.

حالت خوشبینانه در این حالت عدم پاسخگویی خریدار است. در حقیقت رفتار حرفه ای شما است که باعث تقویت خریدار در پاسخگویی به شما خواهد بود.

در بسیاری از کشورهای هدف ترکیبی از بازارهای رسمی و غیر رسمی وجود دارند که نحوه تعامل با این بازارها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، به عنوان مثال در بازار عراق و افغانستان حجم بالایی از بازار در اختیار بازار غیر رسمی و در بازاری مانند روسیه، حجم زیادی از بازار در اختیار بازار رسمی است.

بازارهای رسمی فرآیند منحصر به فرد خود برای ورود را دارند و تامین کنندگان و یا صادر کنندگان باید، روش ورود به این بازارها را بدانند، چون این مشتریان بزرگ حتما فرآیند استاندارد خود را برای ورود تامین کنندگان دارند و آن را برای یک تامین کننده و یا صادر کننده تغییر نخواهند داد.

در دوره های کاربردی جامع صادرات و در کارگاه شماره 8، یک کار هیجان انگیز داریم و آن معرفی تعدادی از مشتریان معتبر به شرکت کنندگان در دوره است، گام به گام برقراری ارتباط با این مشتریان به شرکت گنندگان آموزش داده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید