نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در سخنرانی خود در شصت و هشتمین نشست شورای توسعه و تجارت ملل متحد(آنکتاد)، با طرح موضوع شیوع کرونا و آثار اقتصادی آن، به آثار و تبعات اقتصادی – اجتماعی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر کشورهای جنوب اشاره کرد و‌ گفت: اعمال تحریم‌ها در شرایط اضطراری بهداشتی فعلی به مثابه نسل‌کشی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، اسماعیل بقایی، این نشست را هم از جهت آن که مقدمه پانزدهمین کنفرانس آنکتاد تلقی می‌شود و هم به لحاظ این که در بحبوحه شیوع جهانی کرونا برگزار می‌شود، حائز اهمیت دانست.

وی در ادامه با طرح اهمیت همبستگی عملی در مواجهه با همه‌گیری کرونا، به آثار و تبعات اقتصادی –اجتماعی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر کشورهای جنوب اشاره و تأکید کرد: اعمال تحریم‌ها به ویژه در دوره ای که این وضعیت بهداشتی اضطراری، حوزه سلامت و اقتصاد کشورها را تحت فشار بی‌سابقه قرار داده است، به مثابه نسل‌کشی است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو ادامه داد: علاوه بر کشورهای وضع‌کننده تحریم، کشورهایی که به هر نحوی در اجرای این تحریم‌ها همکاری می‌کنند نیز باید نسبت به عواقب سیاست‌های خود پاسخگو باشند.

بقایی همچنین با تشریح اقدامات کشورمان در مدیریت تبعات و آثار شیوع کرونا بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی گفت: به رغم همه فشارها و تنگناهای وارده به دلیل تحریم‌های غیرقانونی، جمهوری اسلامی ایران تدابیر گسترد‌ه‌ای برای مقابله با شیوع کرونا و مداوای بیماران و همچنین واکسیناسیون عمومی انجام داده و همزمان نسبت به تحقیق و توسعه واکسن بومی اقدام کرده است

دیدگاهتان را بنویسید